ALTRES FORMACIONS

Actualment no estan obertes altres formacions en treball corporal integratiu fora de Barcelona.