POSTGRAU EN TCI > 21a PROMOCIÓ

Informació
Contingut
Inscripcions
Equip docent
Dates tallers
Lloc

Dades dels tallers

Classe Data Professor
Inici 10-11-12 gener 2020 Terra / Luis Carbajal  (Regimen residencial a la Plana)
Classe inaugural 7 febrer 2020  (De 19 a 21) Classe inaugural/Joan C. Burriel
2a trobada 8-9 febrer 2020 Massatge /Pep Devesa
3a trobada 7-8 març 2020 Veu / Anna Subirana
4a trobada 28-29 març 2020 Bioenergètica /Luis C.
5a trobada 25-26 abril 2020  Arts marcials /Pere Juan
6a trobada 23-24 maig 2020 Esp. 1 Nens / Iolanda Vives
7a trobada 27-28 juny 2020 Siatsu / Victoria L.
8a trobada 5-6 setembre 2020 Ritme /Rubén S.
9a trobada 3-4 0ctubre 2020 Escriptura, cos i creativitat /Omar Gulchin
10a trobada 23-24-25 octubre 2020 Aigua i foc / Luis C. (Regimen residencial a La Plana)
Classe preparació treball 20 novembre 2020 (De 19 a 21) Classe preparació del treball final /Joan C. Burriel
11a trobada 21-22 novembre 2020 Esp. 2 / Jannick & Ester B.
12a trobada 19-20 desembre 2020 Plàstica i cos / Artur A.
13a trobada 16-17 gener 2021 Ús i maneig de la música / Carol V.
14a trobada 13-14 febrer 2021 Gestalt, dinàmica de grup / Ricard B.
15a trobada 13-14 març 2021 Moviment autèntic / Gema D
16a trobada 10-11 abril 2021 Clown / Alain Vigneau (Pendiente de confirmación)
17a trobada 8-9 maig 2021 Anatomia i consciència corporal / Anna Prats
Tancament 11-12-13 juny 2021 Aire i tancament /Luis Carbajal (Regimen residencial a La Plana)
Informació
Contingut
Inscripcions
Equip docent
Dates tallers
Lloc