POSTGRAU EN TCI > 21a PROMOCIÓ

Informació
Contingut
Inscripcions
Equip docent
Dates tallers
Lloc

Inscripcions

Sol·licitar entrevista

Preu i condicions de pagament:

  • Matricula: 295 €
  • Resta: 2.495 € (pagament per avançat) o 2.795 € (si es fa a terminis).

Les tres estades fora de Barcelona no estan incloses en el preu del curs (són 100 € cadascuna).

Núm. de compte: Banc de Sabadell ES53 0081 0057 3600 0185 2995 (associació Superacció).

Terminis i baixes:

El termini de pagament finalitza el 8 de gener del 2020. Places limitades. S’atendran seguint l’ordre rigorós d’inscripció.

Si es produeix alguna baixa, es farà una retenció del 25% si es justifica fins a 5 dies hàbils abans que comenci el curs. Després d’aquesta data, no es retornarà l’import de la matrícula.