POSTGRAU

Formació expressiva i personal a través del cos

La formació en treball corporal integratiu va néixer amb la intenció de generar un espai on la persona pugui conèixer diferents eines de treball corporal amb un clar objectiu de formació personal i on pugui aprendre a utilitzar el cos com a vehicle per a l’aprofundiment en el coneixement d’un mateix.

L’equip està format per nombrosos professionals de l’àmbit corporal i terapèutic que ofereixen els seus coneixements perquè la persona faci durant tot un any de procés personal a través del cos.

Vaig ser pioner a Catalunya a buscar una via de treball d’integració, no només de diferents tècniques, sinó també d’integrar diversos professionals de l’àmbit del treball corporal. El meu pas per l’escola d’expressió i psicomotricitat Carme Aymerich em va facilitar contactar amb bons professionals del treball expressiu i corporal, i d’allà va sorgir la llavor de l’actual postgrau, el 1999.

La nostra forma d’integrar el treball va ser a força de fer cursos conjunts entre dos o tres professionals, veient similituds i diferències, i aprenent a combinar els nostres propis estils. Això ha facilitat que el postgrau tingui un eix vertebrador sòlid i coherent, perquè tots els de l’equip ens coneixem bé. El postgrau està dins de l’associació Superacció. És un postgrau de l’INEFC.